Termes i condicions

 • L’e-BOX REGALA VILARS té una validesa d’1 any des de la data de la seva compra.
 • Per fer efectiu un e-BOX REGALA VILARS és imprescindible reserva prèvia al Vilar Rural corresponent.
 • Per realitzar la reserva cal trucar per telèfon al Vilar i indicar que es tracta d’un e-BOX REGALA VILARS i donar la referència de la comanda.
 • La reserva serà sota disponibilitat i amb una antelació mínima de 7 dies a la data d’entrada.
 • En el moment de realitzar el check-in, cal presentar el val regal i el correu de confirmació de la compra de l'e-BOX corresponent.
 • Cada e-BOX és vàlid per al Vilar Rural explicitat a “Detalls de l’e-BOX” i només cobreix l’opció d’allotjament (tant en número de nits, com en règim o ocupació) que s’hi detalla.
 • Els e-BOX REGALA VILARS són de diferents tipus en funció de la seva temporada d’ús:
  • OR: vàlid qualsevol dia de l’any.
  • PLATA vàlid qualsevol dia de l’any, excepte Setmana Santa, el mes d’agost i Nadal.
  • BRONZE: vàlid qualsevol dia de l’any, excepte ponts, Setmana Santa, el mes d’agost i vacances de Nadal.
  • En cas de disposar d'un e-BOX per passar el dia, queda exclòs d'aquestes restriccions i la validesa del mateix ve determinada per la celebració de la activitat en qúestió.
 • No s’admeten devolucions. Un cop realitzat el pagament, l’e-BOX REGALA VILARS adquirit no es podrà modificar ni canviar per un altre, i en cap cas es retornaran els diners.
 • L'antelació mínima entre la compra i la data de la estada ha de ser superior als 30 dies en cas de disposar d'un e-BOX Or o un e-BOX Plata i 20 dies per a l'e-BOX Bronze.
 • Una vegada confirmada la reserva al Vilar corresponent, aquesta només es podrà cancel·lar o modificar amb més de 48 hores d'antelació de la data i hora d’entrada. Passat aquest temps, si es cancel·la la reserva o la família no es presenta, l’e-BOX REGALA VILARS caducarà i no es podrà utilitzar de nou.